Wietske Bosch uitvaartverzorging

Graag wil ik verbindingen leggen en 'bruggen bouwen'... Ontmoetingen creëren waarbij mensen elkaar bemoedigen en van elkaar leren. Samen sta je sterker.


Wietske Bosch

Na de uitvaart

Als de uitvaart voorbij is, begint er een nieuwe weg voor de nabestaande(n).

Als uitvaartverzorger sta ik mensen terzijde in dagen van rouw en verlies na een overlijden.
Vanuit mijn persoonlijke ervaring met rouw, wil ik daarnaast graag een veilige plek creëren voor mensen die met verlies in hun leven op weg zijn. Hen de mogelijkheid bieden om medereizigers op die weg te ontmoeten. Het is soms goed om met elkaar te praten, met elkaar stil te zijn.

Maar ook op zoek te gaan naar nieuwe wegen, een nieuw begin…
Na een overlijden draait de wereld gewoon door, maar de wereld van de nabestaande(n) staat a.h.w. even stil. Niets is meer zoals het was, alles is anders…. Hoe nu verder?
Je moet je weg in het leven (her)vinden, maar nu zonder…

Er is kracht en moed voor nodig om stappen te zetten, om nieuwe wegen te vinden. Je moet verder… Soms helpt het om je verdriet te delen. Anderen te ontmoeten, die een soortgelijke verlieservaring hebben.
Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren, verbindingen leggen en samen nieuwe wegen ontdekken… Verdriet verandert je leven, maar kan anders worden als er mensen meedragen.

Regelmatig organiseer ik samen met een collega verschillende activiteiten, waarbij nabestaanden (die hun partner hebben verloren) elkaar kunnen ontmoeten. Als je na het overlijden van je partner alleen verder moet… is dat een eenzaam en ingewikkeld proces. Maar je bent niet de enige…
Graag nodigen we je uit om zelf eens te komen ervaren, hoe goed en bemoedigend deze  ontmoetingen kunnen zijn!

Zomer Ontmoeting op het water.

Als afwisseling op de tweemaandelijkse ‘Schuif-maar-aan’ ontmoetingen, huren we aan het einde van de zomer de Dockumer trekschuit. Na een lekkere maaltijd aan het water, gaan we aan boord en maken een mooie tocht met de oude trekschuit.

Met na afloop nog even gezellig napraten op het terras, met alle ruimte voor leuke ontmoetingen en goede gesprekken.

Ieder jaar proberen we deze combinatie van ‘eten-varen-ontmoeten’ in de zomer te organiseren. Waardevolle ontmoetingen. Een volgende keer bent u van harte welkom!