Skip to main content

Voorbespreking

In een voorbespreking is het mogelijk, om op informele wijze, met elkaar te spreken over uw laatste wensen of die van een naaste. Dit kan puur informatief zijn, als u iets meer wilt weten over de verschillende mogelijkheden, maar uiteraard kan  het ook zeer gedetailleerd en dan worden desgewenst alle wensen vastgelegd.

Wanneer u vooraf nadenkt over beslissingen die genomen moet worden, geeft dat vaak veel rust. Ook uw nabestaanden weten dan wat uw wensen zijn rond uw afscheid na uw overlijden.