Voorbespreking

In een voorbespreking is het mogelijk, om op informele wijze, met elkaar te spreken over uw laatste wensen of die van een naaste. Dit kan puur informatief zijn, als u iets meer wilt weten over de verschillende mogelijkheden, maar uiteraard kan  het ook zeer gedetailleerd en dan worden desgewenst alle wensen vastgelegd.

Wanneer u vooraf nadenkt over beslissingen die genomen moet worden, geeft dat vaak veel rust. Ook uw nabestaanden weten dan wat uw wensen zijn rond uw afscheid na uw overlijden.